Paranur Mahatma Sri Sri Anna Sri Krishna Premi Swamigal Sri Jayanthi Utsavam, Senganoor