Sri Swamiji’s 60th Thirunakshatram Celebrations

 

SRI SWAMIJI-JAYANTHI-CELEBRATIONS-2021

Leave a Comment

 • Sripriya Miryala November 19, 2021, 8:34 pm

  Radhe Radhe !!
  hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare
  Hare krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare !!

  Jai Gurunath !

 • S Balasubramanian November 19, 2021, 10:07 pm

  Guruve Saranam
  Jai Gurunath
  ๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™๐Ÿ™

Recent Posts

An Important Announcement

Since Sri Swamiji is feeling unwell and resting, Sri Swamiji’s presence at ashram on Ekadasi (30th November 2021) is uncertain Read more

Smara Re Bhagavatam

Smara Re Bhagavatam has been curated to bring to the listeners, the bliss of Bhagavatam with the sweetness of Madhurageethams. Madhurageethams are Divine Compositions by HH Maharanyam Sri Sri Muralidhara Swamiji. These kirtans have been matched with slokas from Srimad Bhagavatam, taking us through the story line from the 1st canto upto the 12th canto Read more