rAgam: dESh
thAlam: Adhi

nAmAvai pAduvOm hari
nAmAvai pAduvOm

hari nAmAvai prabhu nAmAvai
viTThala nAmAvai pAduvOM ||hari nAmAvai||

mandiram thanthiram yanthiram edaRkum
vasappaDave mATTAn!
(hari) nAmA solli kadaRi azhaitthAl
thAngavum mATTAn ||hari nAmAvai||

paTTam padhavi paNam ivai edhaiyum
pArkkavE mATTAn!
(hari) bhakthi maTTum irundhu viTTAL
mayangiye viDuvAn ||hari nAmAvai||

pAvam puNNiyam dharmam endra
kavalaiyE illayE
(hari) nAmA ondru irundhu viTTAl
karaiyEtri viDuvAn ||hari nAmAvai||

annai thandhai AsAn ellAm
enakku avan thAnE
muraLIdharanukku ulagil endrum
kavalaiyE illayE ||hari nAmAvai||